project body-architecture/series prop

 

 

haunted house (Fan Jiujiang  Fan Shuangdan  Xu Jiang  Hu Jinxian)

 

punishment house (Luo Ke  Wei Wei  Hu Weiqi)

 

augury house (WangBin  Liang Jing  Xu Guang)

 

 

 

project body-architecture/series male and female

 

 

wood (Xu Yuxin  Liu Chang  Wu Hailong  Wang Enqi  Shen Sulan)

 

steel (Zhang Yao  Gao Qin  Chen Di  Yan Kai  Zhao Yue  )

 

 

back